Any Internacional de l'Agricultura Familiar

 

.L'Organització de l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) dedica l'any 2014 a destacar el potencial dels agricultors familiars per avançar cap a sistemes alimentaris més productius i sostenibles.
 
L’Any Internacional de l’Agricultura Familiar és una iniciativa promoguda pel Fòrum Rural Mundial que té el suport de més de 360 organitzacions civils i camperoles de tots els continents. La seva celebració en l’àmbit mundial, declarada per l’Assemblea General de l’ONU, pretén posicionar l'agricultura familiar al centre de les polítiques agrícoles, ambientals i socials en les agendes nacionals, per promoure un canvi cap a un desenvolupament més equitatiu i equilibrat.

Aquest any pretén promoure un ampli debat i la cooperació en els àmbits nacional, regional i mundial per augmentar la consciència i la comprensió dels desafiaments als quals s'enfronten els petits camperols i ajudar a identificar formes eficaces de suport a l'agricultura familiar .

Per què és important l'agricultura familiar?
Tant en països en desenvolupament com en països desenvolupats, l'agricultura familiar és la forma predominant d'agricultura en la producció d'aliments.
L'agricultura familiar és una forma de classificar la producció agrícola, forestal, pesquera, pastoral i aqüícola gestionada i operada per una família i que depèn principalment de la mà d'obra familiar, incloent tant a dones com a homes. Tant en països en desenvolupament com en països desenvolupats, l'agricultura familiar és la forma predominant d'agricultura en la producció d'aliments.
L'agricultura familiar i la petita escala estan lligades de manera indissociable a la seguretat alimentària mundial.
L'agricultura familiar rescata els aliments tradicionals, contribuint a una dieta equilibrada, a la protecció de la biodiversitat agrícola del món i l'ús sostenible dels recursos naturals.
L'agricultura familiar representa una oportunitat per dinamitzar les economies locals, especialment quan es combina amb polítiques específiques destinades a la protecció social i al benestar de les comunitats.

Què pensa fer la comissió ambiental del centre en relació en aquest tema? 
1. Informar a tota la comunitat educativa d'aquesta iniciativa
2. Implicar l'alumnat en la participació activa de l'agricultura familiar
2.1. Germinació de les varietats locals següents:
Tomàtiga de la pera
                Origen: Ca na Justa. Porreres
   
Enciam d'orella d'ase
    Origen: Son Fortuny. Sant Joan
   
Pebre ros
    Origen: Sant Jordi

Alfabaguera de fulla verda
    Origen: Itàlia

Obtingudes a partir de  l’Associació de Varietats Locals de les Illes Balears es va crear l’any 2002 amb l’objectiu de promoure i fomentar l’ús i conservació de les varietats locals de les Illes Balears.  http://www.varietatslocals.org/
2.2. Elaboració d'un mini-hort vertical per en dur se'n a casa seva. Aquest es  durà a terme als tallers de la diada del centre.
2.3. Construcció d'un hort vertical al centre

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter