Alumnat

La majoria del nostre alumnat viu als barris del voltant, però també n'hi ha que vénen d'altres zones de Palma, d'Esporles, de Bunyola, de Sóller, de Marratxí,...

Hi ha alumnes de diferents nacionalitats però que ja s'han integrat a la realitat del nostre entorn. Tot i que tenim també alumnes acabats d'arribar, la llengua vehicular és el català.

Precisament, un dels trets propis del nostre centre és la distribució i el perfil dels alumnes. Un terç gros estudia ESO, un altre terç gros fa batxillerat i la resta és de cicles formatius. A més a més, som un dels pocs centres de Mallorca que ofereix la modalitat d'Arts del Batxillerat.
 
Aquest curs 2016-2017 superam el 1200 alumnes matriculats en un únic torn de matí, la qual cosa fa que el nostre centre sigui un dels instituts de secundària més grans de les Illes Balears.

La distribució d'alumnes i cursos és la següent:
Nombre total d'alumnes d'ESO: 484
Nombre total d'alumnes de batxillerat: 456
Nombre total d'alumnes d'FP: 262
Nombre total d'alumnes d'FP a distància: dades pendents