Alumnat

La majoria del nostre alumnat viu als barris del voltant, però també n'hi ha que vénen d'altres zones de Palma, d'Esporles, de Bunyola, de Sóller, de Marratxí,...

Hi ha alumnes de diferents nacionalitats però que ja s'han integrat a la realitat del nostre entorn. Tot i que tenim també alumnes acabats d'arribar, la llengua vehicular és el català.

Precisament, un dels trets propis del nostre centre és la distribució i el perfil dels alumnes. Un terç gros estudia ESO, un altre terç gros fa batxillerat i la resta és de cicles formatius. A més a més, som un dels pocs centres de Mallorca que ofereix la modalitat d'Arts del Batxillerat.
 
Aquest curs 2017-2018, en què també tenim obert els capvespres, hem augmentat significativament el nombre d' alumnes matriculats, la qual cosa fa que el nostre centre sigui un dels instituts de secundària més grans de les Illes Balears.

La distribució d'alumnes i cursos és la següent:
Nombre total d'alumnes d'ESO: 517
Nombre total d'alumnes de batxillerat: 450
Nombre total d'alumnes de grau mittjà d'FP: 394 (inclosos els de TES a distància)
Nombre total d'alumnes de grau superior d'FP: 52

Total: 1413 alumnes

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter