Horaris del centre

Centre:

De 7:45h a 22h

Serveis administratius:

De dilluns a divendres 9h a 14h

Dilluns de 16h a 20h

Secretària :

De dilluns a dijous de 12h a 13h

Biblioteca:

De dilluns a divendres 8h a 14h i de 15h a 19h (mirau horari penjat a la porta)

Fotocòpies:

Durant els esplais

Bar:

8h a 14h i de dilluns a dijous de 16:30h a 18:30h

 

Durant les hores de classe, les portes exteriors estan tancades i cap alumne no pot sortir del centre, llevat que presenti una autorització explícita signada pel pare, la mare o el tutor legal. En aquest cas, l’alumne ha d’anar a la sala de professors i demanar que un professor, preferentment de guàrdia, empleni el full específic per aquest tipus de sortides, el qual l’alumne haurà de presentar després al personal de consergeria.

Si un alumne es troba malament, ha d’anar a la sala de professors i un professor, preferentment de guàrdia, telefonarà, si escau, a la família d’aquest alumne. Si la família troba que l’alumne ha de sortir del centre, el professor ho deixarà constar en un full que lliurarà a l’alumne perquè aquest el presenti al personal de consergeria. En cap cas, es pot deixar sortir tot sol del centre un alumne de primer i segon d’ESO.

Durant els esplais, només els alumnes de batxillerat i de cicles formatius poden sortir del centre.

De manera excepcional, i només a darrera hora, els alumnes de batxillerat i d’FP poden sortir abans, sempre que el professor de guàrdia hagi passat llista i informi consergeria que aquells alumnes se’n poden anar. Si una classe és cancel·lada amb antelació i és a primera o a darrera hora, tots els alumnes de batxillerat i de cicles formatius tenen la possibilitat de no ser al centre.

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter