• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Farmàcia i Parafarmàcia

Titulació : TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.

Família Professional: Sanitat.

Torn : vespre

Durada del cicle: 2000 hores (repartides en dos cursos acadèmics, les hores de la FCT - formació en centres de treball- es cursen al tercer trimestre del segon curs).

La competència general d'aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Mòduls Professionals del Cicle Formatiu

 

 MÒDUL  HORES  CURS
 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 125 1
 Disposició i venda de productes 90 1
Oficina de farmàcia 155 1
Dispensació de productes farmacèutics 245 1
Operacions bàsiques de laboratori 255 1
Formació i orientació laboral 90 1
Dispensació de productes parafarmacèutics 215 2
Formulació magistral 190 2
Promoció de la salut 135 2
Primers auxilis 40 2
Empresa iniciativa emprenedora 60 2
Formació en centres de treball    
Total hores CF 2000  

Competències Professionals:

- Assistir en la dispensació de productes farmacèutics informant de les seves característiques els usuaris.

- Assistir en l'elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics.

- Preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució a les diferents unitats hospitalàries, sota supervisió del facultatiu.

- Obtenir valors de paràmetres somatomètrics de constants vitals de l'usuari.

- Efectuar controls analítics.

- Mantenir el material, l'instrumental, els equips i la zona de treball en òptimes condicions per a la seva utilització.

- Fomentar en els usuaris hàbits de vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i evitar la malaltia.

- Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques.

Principals ocupacions:

- Tècnic en Farmàcia.

- Tècnic Auxiliar de Farmàcia.

- Tècnic de Magatzem de Medicaments.

- Tècnic en Farmàcia Hospitalària.

- Tècnic en Establiments de Parafarmàcia.

Més informació:

Real decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/farmacia-parafarmacia.html

Ubicació

Calendari famílies

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Calendari sortides

Juliol 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO
14 Jul 2020;
Matriculació d'ESO

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar