• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Titulació: Tècnic o tècnica superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat.

Família professional: Química

Torn: Capvespre

Durada del cicle: 2000 hores (repartides en dos cursos acadèmics, les hores de la FCT ( formació en centres de treball ) es cursen al tercer trimestre del segon curs).

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats d’un laboratori i el pla de mostratge, realitzant tot tipus d’assajos sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la recerca i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts i actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori.


MÒDUL HORES CURS
Mostratge i preparació de la mostra 195 1
Análisis químiques 295 1
Assajos físicoquímics 130 1
Assajos microbiològics 160 1
Formació i orientació laboral 90 1
Anglès Tècnic 90 1
Anàlisi instrumental 180 2
Assajos físics 120 2
Assajos biotecnològics 120 2
Qualitat i seguretat en el laboratori 80 2
Empresa i iniciativa emprenedora 60 2
Anglès Tècnic 40 2
Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 40 2
Formació en centres de treball 400 2

 

Competències Professionals:

-Determinar la tècnica analítica més adequada al tipus de producte.
Preparar i mantenir en les condicions establertes els materials i equips necessaris per a la determinació analítica de la mostra.

-Organitzar el pla de mostratge, realitzar la presa de mostra, preparar la mostra, prèvia a l'anàlisi, mitjançant les operacions bàsiques de laboratori i adequar-la a la tècnica que s'ha d'utilitzar.

-Realitzar assajos i anàlisis per a caracteritzar les propietats físiques, químiques, microbiològiques i biotecnològiques d'un producte,sota normes de seguretat laboral i ambiental.

-Avaluar les dades obtingudes i redactar els informes tècnics corresponents.

-Assegurar el compliment de normes i mesures de protecció ambiental i prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es realitzen al laboratori.

-Participar en la recerca de nous mètodes d'anàlisi i productes desenvolupats al laboratori.

Principals ocupacions:

-Analista de: laboratori químic, microbiològic, laboratori de materials, laboratori d'indústries agroalimentàries, laboratori d'indústries, centres de formació, recerca i desenvolupament.

-Analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques, d'aigües potables i residuals, de control microbiològic de la Indústria Farmacèutica, de matèries primeres i acabats.

-Tècnic de laboratori de química industrial.

-Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses.

-Tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica.

-Tècnic d'assajos de materials de construcció.

Més informació:

REIAL DECRET 1395/2007, de 29 de octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat.

Ordre ESD/3407/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.

http://formacioprofessional.caib.es/

Ubicació

Calendari famílies

Abril 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Calendari sortides

Abril 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FSE

 

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

Sense events

Properes sortides

30 Abr 2019;
Visita PLAÇA 18
03 Mai 2019;
Demolab: És aigua o una altra cosa?

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar