El Cònsol de França al Llompart

.Le 24 mai le Consul de France à Majorque a visité notre lycée. Michel Magnier a fait un cours très spécial à nos élèves de français. D'abord, il nous a décrit son travail et les fonctions d'un Consul. Aussi il nous a transmis des connaissances très utiles sur l'histoire, la culture française ainsi que la francophonie. Ensuite, Michel Magnier nous a expliqué l'importance du français dans le monde, mais surtout il nous a partagé sa passion pour tout ce qu'il fait. De même il nous a encouragé à apprendre le maximum de langues possible. Enfin il a mentionné l'importance de voyager et de s'attacher à d'autres cultures. Pour sûr nos élèves de français n'oublieront jamais le cours de ce professeur si spécial.

El 24 de maig  va visitar el nostre institut. Michel Magnier va fer una classe molt especial als nostres alumnes de francès. Primerament, ens va descriure el seu treball i les seves funcions com a cònsol. També ens va transmetre coneixements molt útils sobre la història i cultura francesa així com de la francofonia. A continuació, Michel Magnier ens va explicar la importància del francès al món però sobretot va compartir amb nosaltres la passió que hi posa en tot allò que fa. Així i tot, ens va animar a aprendre el màxim de llengües possibles. Finalment, ens va mencionar la importància de viatjar i d'impregnar-se d'altres cultures. De segur que els nostres alumnes de francès n'oblidaran mai la classe d'aquest professor tan especial.

.

.

.

.

.

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter