Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha posat en marxa el Programa d'Acompanyament Escolar en centres públics depenents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.

La finalitat del Programa d'Acompanyament Escolar és que l'alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així les possibilitats de l’abandonament escolar.

Els alumnes susceptibles d’entrar en aquest programa són escollits pels equips docents a partir de criteris acadèmics i actitudinals.
Cada grup comprèn un màxim de 8 alumnes.
Enguany, hi ha tres grups:

Grup ALFA: Professora responsable Lina Ponsell (coordinadora)

Grup BETA: Professors responsables Carmen Sierra i Sofia Monteagudo

Grup GAMMA: Professors responsables Mayte Merino i Aitor Gorratxategi

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES DIJOUS Espai
  Grup Alfa
16h-17.30h
Lina
 

Grup Alfa
16h-17.30h
Lina

 Biblioteca
Grup Beta
16h-17h
Sofia
Grup Beta
16h–17h
Carmen
  Grup Beta
16-17h
Carmen
AD04
Grup Gamma
16-17h
Aitor
 Grup Gamma
16-17h
Mayte
  Grup Gamma
16-17h
Mayte

 AD05

Data d’inici: 12 de febrer de 2018
Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter