FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA D'ARTS GRÀFIQUES

Si els alumnes de Preimpressió aprenen les tècniques, els materials i programes informàtics necessaris per a preparar feines que s’han d’imprimir, i els alumnes d’Impressió aprenen a emprar les màquines amb les quals es faran aquestes impressions, els alumnes de Formació Professional Bàsica d’Arts Gràfiques aprenen tot el que es fa abans, durant i després d’aquest procés.

Abans:
Reben el client, l’ajuden a escollir la tècnica i el material adequats per a la seva comanda, verifiquen que els originals són correctes i en fan un pressupost.

Durant:
Preparen els materials i la zona de feina. Col·laboren en la posada a punt i el manteniment de la maquinària. En alguns casos s’encarreguen directament de fer les reproduccions.

Després:
Fan les tasques de post-impressió i manipulats (plegat, encolat, laminat, enquadernat, etc.), controlen la qualitat de la feina acabada i preparen la comanda per a la seva recollida i transport.


Continguts (Total: 2.000 hores)
Informàtica bàsica aplicada en indústries gràfiques.
Treballs de reprografia.
Acabats en reprografia i finalització de productes gràfics.
Operacions de magatzem en indústries gràfiques.
Operacions de producció gràfica.
Manipulats en indústries gràfiques.
Atenció al client.
Ciències aplicades I i II.
Comunicació i societat I i II. (Una part d'aquest mòdul és anglès)
Formació en centres de treball.

Sortides professionals
Operari de reprografia i d’acabats de reprografia.
Auxiliar tècnic de màquines i equips de producció gràfica.
Ajudant de màquines i equips de producció gràfica.
Operari de manipulats de paper, cartró i altres materials.
Operari d’oficis auxiliars de paper, cartró i altres materials.

Tipus d’empreses relacionades
Impremtes
Copisteries
Empreses d’impressió digital i retolació
Tallers de serigrafia

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter