• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • fondo4.jpg

Cicles Formatius

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Informació general: 

http://formacioprofessional.caib.es/

http://www.todofp.es/inicio.html


Accés a cicles de formació professional bàsica (FPB)

L'accés als cicles formatius de formació professional bàsica requereix el compliment dels requisits següents:
a)    Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional bàsica i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural de l’inici del cicle.
b)    Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’educació secundària obligatòria.
c)    Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.
 
Accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional (CFGM)

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau mitjà per diferents vies:
a)    Accés via ESO
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol equivalent a efectes d’admissió.
b)    Accés via FPB
Poden accedir-hi les persones que tenen un títol de formació professional bàsica.
c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial, les persones que han superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, així com també, han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Accés a cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGS)

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies:
a)    Accés via BATXILLER
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.
b)    Accés via títol de tècnic
Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).
c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol•licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 Oferta educativa del nostre centre

 

CICLE FORMATIU

GRAU

CODI

FAMILIA

CURS

HORARI

DURADA

FCT*

Formació Professional bàsica en arts gràfiques

Bàsic

ARG11

Arts gràfiques

2

Matí

2000 h

240 h

Emergències sanitàries

Mitjà

SAN21

Sanitat

2

Capvespre

2000 h

400 h

Farmàcia i parafarmàcia

Mitjà

SAN22

Sanitat

2

Capvespre

2000 h

400 h

Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)**

Mitjà

SAN23

Sanitat

1

Matí o capvespre

1400 h

440 h

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Superior

SAN35

Sanitat

2

Capvespre

2000 h

400 h

Preimpressió digital

Mitjà

ARG21

Arts gràfiques

2

Matí

2000 h

400 h

Impressió gràfica

Mitjà

ARG22

Arts gràfiques

2

Capvespre

2000 h

400 h

Disseny i edició de publicacions impreses

Superior

ARG32

Arts gràfiques

2

Capvespre

2000 h

400 h

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

Superior

QUI31

Química

2

Capvespre

2000 h

400 h

 

 * Mòdul de Formació en centres de treball, hores incloses en el total.

 ** Hi ha un grup al matí i un altre al capvespre. En el segon curs es fan únicament les FCT.

 

Ubicació

Calendari famílies

Maig 2022
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Calendari sortides

Maig 2022
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FSE

 

 

LOGO FSE

LOGO FSE

ERASMUS +

 

EU flag Erasmus

Activitats famílies

26 Maig 2022;
Portes obertes de Formació Professional

Properes sortides

Sense events

C/. Joan Capó, pedagog. 2 PALMA  07010  Telèfon: 971204601

Cercar