Emergències Sanitàries

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Emergències Sanitàries

Competències professionals

Traslladar el pacient al centre sanitari, donar suport bàsic sanitari i psicològic en l'entorn prehospitalari, portar a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l'organització i el desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Relació dels mòduls professionals.

MÒDULS PROFESSIONALS

CURS

HORES

Manteniment mecànic preventiu del vehicle

1r

90

Dotació sanitària

1r

125

Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència

1r

235

Evacuació i trasllat de pacients

1r

235

Suport psicològic en situacions d'emergència

1r

60

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

1r

125

Formació i orientació laboral

1r

90

Logísitca sanitària en emergències

2n

175

Atenció sanitària especial en situacions d'emergència

2n

235

Plans d'emergències i dispositius de riscos previsibles

2n

110

Teleemergències

2n

60

Empresa i iniciativa emprenadora

2n

60

Formació en centres de treball

2n

400

 

Total d’hores: 2000


Observacions: Les pràctiques formatives a empreses es duran a terme al llarg del 3r trimestre del segon curs. Els horaris als centres seran els matins.

Sortides professionals:

  • - Tècnic/a en transport sanitari
  • - Tècnic/a d'emergències sanitàries
  • - Operador/a de teleassistència
  • - Operador/a de centres de coordinació d'urgències i emergències

Més informació a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional:

http://formacioprofessional.caib.es/

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter