ESO

Imatge

L'ESO és una etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.
Les finalitats de l'ESO són les següents:

 
1.- Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal.

2.- Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.

3.- Consolidar l'orientació i preparació dels alumnes per als estudis posteriors.

Assignatures de:

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

Sempre que és possible, les matemàtiques, el català i el castellà de primer, segon i tercer s'organitzen en agrupaments flexibles.

Com a novetat, enguany mirarem d'optimitzar els horaris per als alumnes que vagin al conservatori, fent que en un dels grups per nivell d'estudis les assignatures que se solen convalidar estiguin a primeres o darreres hores del dia, de manera que aquest alumnes, amb permís previ dels pares, puguin entrar més tard o sortir més prest, tot i que el nostre centre no té l'autorització del Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI).

A banda del currículum general, el nostre centre ofereix als alumnes, per mitjà de l'APIMA, diversos cursos d'activitats fora de l'horari lectiu (conversa en anglès, teatre,...) i a més la possibilitat de fer servir un armariet individual, situat al passadís, per desar-hi els llibres i objectes personals.

Per als qui vénen de fora de Palma, també hi ha l'opció de venir en autocar.

El Consell Escolar del centre va decidir, a la reunió del 15 de març de 2017, que el punt de lliure disposició que es dóna als aspirants a obtenir plaça per a l'ESO i el batxillerat, tant pel procés d'adscripció com per admissió, estigui fraccionat en tres perfils.

 0.3 punts per fills de famílies monoparentals
 0.3 punts per germans de parts múltiples
 0.4 punts per fills d'antics alumnes

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter