Programa de col·laboració "EOIES" (EOI+IES)

El nostre centre es va adherir ja fa uns anys a aquest programa engegat per l’Escola Oficial d’Idiomes i que afecta els alumnes de 4t d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat, pel que fa als idiomes d’alemany, anglès i francès. En les seves hores de classe d’idioma i amb els seus professors, els alumnes poden ser avaluats segons les formes, els criteris i els nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI a fi de poder obtenir els títols oficials corresponents.

Es fa prèviament una tria per a determinar en cada cas quins alumnes poden presentar-se a la prova i a quin nivell.

Hi ha una convocatòria el maig/juny i una altra el setembre.

Intercanvi amb Holanda

El curs 2013-14, l’IES Josep M. Llompart ha començat un nou intercanvi. Es tracta d’un intercanvi cultural organitzat amb un institut de Veendam, als Països Baixos. S’estableix el contacte entre els nostres alumnes de primer de batxillerat i els d’allà, conviuen al llarg de les dues estades  i segueixen un programa dissenyat prèviament aquí i allà.

Erasmus

Projecte Erasmus +: Europe: “A common house”/ Europa: “Una casa en comú”.

L'objectiu del projecte és posar-se en contacte amb els alumnes dels països participants per treballar sobre un tema en comú: La democràcia. El projecte començarà el setembre del 2014 i tindrà una durada de dos anys.

País coordinador: Turquia.
Països participants: Turquia, Portugal, República Txeca, Polònia i Espanya.

Tots els centres participants es centraran en les habilitats i les actituds del tema d'una manera global i alhora compartiran els resultats d'aquesta formació intercultural.

Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha posat en marxa el Programa d'Acompanyament Escolar en centres públics depenents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.

La finalitat del Programa d'Acompanyament Escolar és que l'alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així les possibilitats de l’abandonament escolar.

Els alumnes susceptibles d’entrar en aquest programa són escollits pels equips docents a partir de criteris acadèmics i actitudinals.
Cada grup comprèn un màxim de 8 alumnes.
Enguany, hi ha tres grups:

Grup ALFA: Professora responsable Lina Ponsell (coordinadora)

Grup BETA: Professors responsables Carmen Sierra i Sofia Monteagudo

Grup GAMMA: Professors responsables Mayte Merino i Aitor Gorratxategi

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES DIJOUS Espai
  Grup Alfa
16h-17.30h
Lina
 

Grup Alfa
16h-17.30h
Lina

 Biblioteca
Grup Beta
16h-17h
Sofia
Grup Beta
16h–17h
Carmen
  Grup Beta
16-17h
Carmen
AD04
Grup Gamma
16-17h
Aitor
 Grup Gamma
16-17h
Mayte
  Grup Gamma
16-17h
Mayte

 AD05

Data d’inici: 12 de febrer de 2018
Més articles...

  1. Viatge a Göttingen

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter