Programa de col·laboració "EOIES" (EOI+IES)

El nostre centre es va adherir ja fa uns anys a aquest programa engegat per l’Escola Oficial d’Idiomes i que afecta els alumnes de 4t d’ESO, i de 1r i 2n de batxillerat, pel que fa als idiomes d’alemany, anglès i francès. En les seves hores de classe d’idioma i amb els seus professors, els alumnes poden ser avaluats segons les formes, els criteris i els nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI a fi de poder obtenir els títols oficials corresponents.

Es fa prèviament una tria per a determinar en cada cas quins alumnes poden presentar-se a la prova i a quin nivell.

Hi ha una convocatòria el maig/juny i una altra el setembre.

Intercanvi amb Holanda

En construcció.

Erasmus

En construcció

Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha posat en marxa el Programa d'Acompanyament Escolar en centres públics depenents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.

La finalitat del Programa d'Acompanyament Escolar és que l'alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així les possibilitats de l’abandonament escolar.

Els alumnes susceptibles d’entrar en aquest programa són escollits pels equips docents a partir de criteris acadèmics i actitudinals.
Cada grup comprèn un màxim de 8 alumnes.
Enguany, hi ha tres grups:

Grup ALFA: Professora responsable Lina Ponsell (coordinadora)

Grup BETA: Professors responsables Carmen Sierra i Sofia Monteagudo

Grup GAMMA: Professors responsables Mayte Merino i Aitor Gorratxategi

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES DIJOUS Espai
  Grup Alfa
16h-17.30h
Lina
 

Grup Alfa
16h-17.30h
Lina

 Biblioteca
Grup Beta
16h-17h
Sofia
Grup Beta
16h–17h
Carmen
  Grup Beta
16-17h
Carmen
AD04
Grup Gamma
16-17h
Aitor
 Grup Gamma
16-17h
Mayte
  Grup Gamma
16-17h
Mayte

 AD05

Data d’inici: 12 de febrer de 2018
Més articles...

 1. Viatge a Göttingen

Subcategories

 • Intercanvi amb Alemanya

  Göttingen és una petita i preciosa ciutat universitària situada al land de Niedersachsen, al cor d´Alemanya, que atreu l’estudi i la vida tranquil·la. La seva universitat és una de les més prestigioses del país, sobretot dins els estudis de física i matemàtiques.

  El nostre intercanvi amb el Hainberg Gymnasium de Göttingen té història: duim deu edicions i sempre ha suposat un enriquiment per als qui han participat.

  Objetius generals del viatge:

  Activar el seus coneixements de l´alemany: fer vida amb familia i amb joves de la mateixa edat.
  Coneixer el sistema escolar d´allí.
  Fer treballs de camp sobre la història i la cultura recent d´Alemanya.
  Començar a esser capaços de comparar, respectar i entendre altres cultures.
  Aprendre a esser responsables i autònoms en ambients molts diferents als seus.
  I gaudir del viatge!

  (Per més informació, visitau el web de l´institut: http://www.hainberg-gymnasium.de/startseite)