Calendari admissió Mòduls PQPI i CF

.

 

 

 

Calendari del Procés d'Admissió als mòduls obligatoris dels PQPI i Cicles Formatius de Formació Professional.