Exposició CREU DE FARMÀCIA / Sard i Dep de Sanitari

Description: Exposició dels treballs de plans seriats dels alumnes de Volum. Han aprofitat la unitat didàctica pèr dissenyar una creu de Farmàcia per posar a l'aula del cicle formatiu de Farmàcia.
Confirmation status: Confirmed
Room: AULES - PANELLS DEL HALL
Start time: 08:00-08:55, Tuesday 08 January 2019
Duration: 16 days
End time: 21:05-22:00, Wednesday 23 January 2019
Type: Internal
Created by: sard
Modified by:
Last updated: 13:58:01 - Wednesday 19 December 2018
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry