Títols oficials

 • TÍTOL D'ESO

  • Informació
   El Títol de Graduat en Educació Secundària (ESO) és gratuït ja que no està subjecte a pagament de taxes. A més, no fa falta sol·licitar-ne l’expedició perquè és un tràmit que es fa d’ofici des de la secretària del centre cap la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears dels alumnes que hagin titulat (enllaç amb la resolució). El títol es podrà recollir a l’oficina de secretaria una vegada que la Conselleria ens l’hagi tramès (normalment sol trigar dos anys) i l’interessat l’haurà de venir a recollir amb el document d’identitat (DNI o NIE).
 • TÍTOL BATXILLERAT

  • Informació
   El títol de batxillerat està subjecte al pagament de taxes. Els alumnes que estiguin en condicions de titular rebran tota la informació necessària amb el butlletí de notes després de les convocatòries tant ordinària com extraordinària i hauran de seguir les instruccions rebudes. S’ha de passar per l’oficina de secretaria del centre per recollir la instància o descarregar-la des de la pàgina web del nostre centre. El centre sol rebre el títol dos anys després d’haver-lo sol·licitat. 
 • TÍTOL DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

  • Informació
   Els títols de FP de grau mitjà i de grau superior estan subjecte al pagament de taxes. Els alumnes que estiguin en condicions de titular rebran tota la informació necessària amb el butlletí de notes després de les convocatòries tant ordinària com extraordinària i hauran de seguir les instruccions rebudes. El centre sol rebre el títol dos anys després d’haver-lo sol·licitat.

Calendari Extraescolars

 

Consulta Jove

.

Segueix-nos al Twitter