/*Moure pagina per no colapsar amb menu*/

Coordinacions

Davall de la taula hi ha les explicacions de les coordinacions

COORDINACIÓ COORDINADORS MEMBRES DE LA COMISSIÓ RESPONSABLE E.D.
Tutories ESO Maria Antònia Nicolau Vidal   Joana Bonet Sanchis
Isabel Solans Barceló
Tutories Batxillerat Conxi García Oliveros   Jonatan Palacín Bellí
Tutories FP Francesca Ferrari Blanch   Joana Pérez Adrover
Riscos Laborals Antònia Sans Pons F. Xavier Granados Coll
Toni López Pérez
Jaume Salvà i Lara
TIC Isabel Pascual López

Josep Rayó Company
Santiago Domínguez Vallès
Inmaculada Andreu Carlos
Rosa Arbona Nadal

Jaume Salvà i Lara
Ecocentre Glòria Tejero Reyes

Francina Flexas Penman
Núria Salord i Oleo

Jaume Salvà i Lara
Arts Escèniques Jorge Gómez Vegas Karmele Vigara Martín
Aina Peña Barceló
Jaume Salvà i Lara
Audiovisuals Santiago Domínguez Vallès    Jaume Salvà i Lara 
Convivència i coeducació  Manuela Fuentes Pascual Inés Cañellas Cànovas Susana García Arana
Biblioteca Juan Antonio Arranz Manuela Fuentes Pascual
Karmele Vigara Martín
Jaume Salvà i Lara
Extraescolars Carmen Sierra Ferrer
María Sierra Alique
Manuela Fuentes Pascual
Isabel Rigo Terrasa
Susana García Arana
Mediació Margalida Calbet Tur Manuela Fuentes Pascual Susana García Arana
Lingüística M. Antònia Albertí Campìns Antònia Amengual Fullana Jaume Salvà i Lara
Comunicació i Estètica Miquel Àngel Albis Vives Helena Guinjoan Palau-Ribes
Aina Peña Barceló
Carlos Alonso Arias
Jaume Salvà i Lara
Formació del Professorat Carlos Alonso Arias   Susana García Arana
Treballs gràfics Margalida Bernat Homar Arnau Garau Van Den Weghe Jaume Salvà i Lara
Salut Marta Brugarolas Rosselló Camino Revilla Rabanal
Conxi García Oliveros
Susana García Arana
EOIES Susana García Arana

Barbora Hedbavna
Camino Revilla Rabanal
María del Mar López Juárez

 Susana García Arana 
Màster Professorat Carmen Sierra Ferrer    Susana García Arana 
Laboratori  Francina Flexas Lina Ponsell
Maria Reyna Copelló
Toni Márquez Cerdà
 Jaume Salvà i Lara 
Riscos Laborals

Aquesta comissió es reuneix una hora a la setmana amb el director i està formada per la secretària del centre i tres professores, una de les quals és la coordinadora. Els temes que es treballen al llarg del curs, a més de les incidències que es poden extravenir, es resumeixen en aquests punts:

 • Simulacres d’evacuació: col·laborar i assessorar en la realització, donar instruccions prèvies al personal (docent i no docent), assistir en la formació de l’alumnat, organitzar el simulacre obligatori, complimentar la documentació i realitzar un anàlisi posterior per incorporar millores.
 • Avaluació de Riscos Laborals: revisar i analitzar la documentació rebuda, indicar l’execució de la “Planificació de l’Activitat Preventiva” segons l’índex de gravetat de cada ítem.
 • Pla d’Autoprotecció: requerir la seva idoneïtat, revisar i analitzar la documentació rebuda. Ajudar i assessorar en la implantació, revisions periòdiques dels elements antiincendis, centraleta d’alarma, instal·lacions que poden ocasionar riscos, equips d’intervenció…
 • Assesorar en la revisió i millora de les instal·lacions del centre.
 • Acompanyar i col·laborar en les visites dels tècnics, sindicats i professionals que acudeixen al centre per assumptes de prevenció: avaluació de riscos, pla d’autoprotecció, investigacions d’accidents, adaptacions de lloc de feina…
 • Facilitar les eines i recursos per dur a terme la coordinació empresarial.
 • Posar a l’abast del professorat la informació disponible sobre dels seus drets i facilitar el contacte amb el nostre servei de prevenció. Sobretot en cas d’embarassos, alletament, personal sensible, accidents laborals…
 • Proporcionar la documentació i la informació per accedir als cursos de prevenció de riscos que el Servei de Prevenció ofereix cada any.
 • Assistir en la notificació de les declaracions d’incidències relacionades amb la seguretat i salut del professorat, insistint en la preservació de la privacitat.
TIC

La coordinació de les Tecnologies d’Informació i Comunicació desenvolupa una tasca diària basada en els objectius següents:

• Renovació integral i manteniment de la pàgina web del centre. Actualització del gestor de continguts
• Actualització, manteniment i renovació de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle
• Manteniment rutinari del material informàtic inventariat i de tots els elements físics de la xarxa
• Actualització i el manteniment de la documentació de tots els aspectes del Projecte Xarxipèlag
• Continuar amb l’adequació a la normativa de Riscos Laborals de les aules d’informàtica, i de la resta d’instal·lacions depenents de Xarxipèlag
• Realització de microcursets de formació específica, segons peticions i necessitats del professorat
• Continuar amb el pla de manteniment i renovació d’equips informàtics
• Classificació i destriatge de tots els equips obsolets que es van retirant recuperant-ne els components reutilitzables
• Supervisió i assessorament de la xarxa d’Arts Gràfiques
• Assessorament a professorat i alumnat
• Atenció a alumnes amb necessitats especials d’accessibilitat
• Revisar el pla de la comissió TIC-TAC-TOC

Existeix un grup de feina format per professors del centre i el director.

Aquesta comissió es reuneix un cop a la setmana.

Comissió Ambiental

La comissió ambiental està formada per una coordinadora i un grup de professors. L’objectiu general en el qual s’emmarquen tots els objectius específics, així com les diferents activitats que es proposen és el següent: Promoure la conscienciació ambiental de tota la comunitat educativa, tot estimulant conductes respectuoses amb el medi, tant dins com fora del centre.

Els objectius específics són:

1. Promocionar el transport més sostenible que existeix, la bicicleta.

2. Continuar gestionant, conjuntament amb l’AMIPA, el programa de reciclatge i reutilització de llibres de text del centre. Implicant molt més tota la comunitat educativa.

3. Millorar la gestió de la recollida selectiva de paper i envasos a les aules, així com de la resta de residus que es generen al pati del centre.

4. Continuar amb la gestió de recollida dels residus tòxics que es generen al centre, així com el destí d’aquests per part de les empreses especialitzades.

5. Mantenir les zones enjardinades del centre, donant prioritat al manteniment del jardinet botànic M.Àngels Cardona, constituït per plantes autòctones i per algun endemisme.

6. Millorar el funcionament de les composteres que tenim al centre per tal d’obtenir la màxima quantitat possible de compost, i millorar la seva qualitat, que serà utilitzat al jardinet botànic.

7. Continuar en la promoció del comerç just al centre i amb el consum d’alguns productes d’aquest tipus de comerç.

8. Continuar amb la investigació de l’energia proporcionada per les plaques solars instal·lades al centre i comunicar la informació a tota la comunitat educativa.

9. Desenvolupar el projecte: la contaminació acústica al centre

10. Promocionar la incorporació d’alumnes a la c.ambiental, principalment alumnes de batxillerat per tal de que puguin desenvolupar, juntament amb el professorat que integra la comissió, les petites campanyes d’educació ambiental que es duen a terme a nivell de centre.

 

Les activitats que se solen tirar endavant durant el curs són:

 • Bicicletada. Es tracta d’una colcada grupal amb bicicleta des de l’institut fins a la UIB, acompanyada d’un berenar ecològic. Es sol fer coincidir amb el dia sense cotxes a l’IES, per tal d’implicar al màxim el col·lectiu del professorat en l’activitat.
 • Programa de reutilització de llibres. Durant el mes de maig es fa una sessió de tutoria per a recordar les condicions en què s’han de trobar els llibres de text per a poder participar en el programa de reciclatge.
 • Campanya de reciclatge.
 • Control de residus. Es gestionen els contenidors específics per la recollida de residus tòxics dels laboratoris.
 • Comerç just
 • Un berenar solidari, obert a tot l’alumnat, professorat i personal no docent, utilitzant productes de comerç just i de comerç local, concretament batut de cacau i coca de patata.
 • Tallers per part de S’Altra Senalla, per tal de donar a conèixer en que consisteix aquest a l’alumnat nou del centre.
  Venda de productes alimentaris de comerç just a la sala de professorat, per part de s’altra Senalla destinats al professorat. Cal dir també que una part important del sucre que es consumeix al bar del centre és de comerç just.
 • Manteniment de l’hortet i dels jardins.
Comissió de Convivència i Coeducació

Objectius

 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar
 • Ajudar a l’alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte
 • Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones
 • Corregir els estereotips sexistes
 • Proposar un currículum equilibrat que elimini qualsevol biaix sexista
 • Desenvolupar totes les capacitats individuals amb independència del gènere de l’alumnat

Activitats

 • Coordinació del servei de mediació
 • Jornades de formació per nous mediadors
 • Sortides per la millora de la convivència
 • Promoció d’activitats pels dies commemoratius relacionats amb la convivència i la coeducació (Dia de la Pau, dia de la Dona, etc.)
 • Diada de delegats/ades o subdelegats/ades
 • Enquestes a la comunitat educativa per recollir informació sobre la convivència i coeducació al centre
 • Revisió del Pla de Convivència i Coeducació del centre
 • Promoció i coordinació d’activitats formatives i tallers (Formació del professorat en Intel·ligència Emocional, Tallers de Cinema en Valors…)
 • Foment de l’ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
Biblioteca

Link a la biblioteca: biblioteca.iesllompart.cat

Comissió Lingüística

Els objectius d’aquesta coordinació i les activitats que es duen a terme durant el curs segueixen aquestes directrius:

 1. Vetlar pel compliment del Projecte lingüístic de centre per part de tots els membres de la comunitat educativa, posant esment sobretot en les actituds lingüístiques tant dels alumnes com dels professors.
 2. Continuar en el projecte de formació intercentres “Millora de l’expressió oral i de la dinamització de la normalització lingüística als centres”.
 3. Treballar l’anàlisi i la reflexió de les actituds lingüístiques individuals i col·lectives amb els alumnes de batxillerat per mitjà de la intervenció d’alumnes universitaris, que realitzaran xerrades i debats. El fet que qui fa l’exposició del tema i dirigeix el debat sigui un jove, predisposa favorablement l’interès dels alumnes.
 4. Activar el voluntariat lingüístic per millorar la competència en l’expressió oral dels alumnes castellanoparlants o d’altres llengües.
 5. Impulsar l’atenció a l´alumnat nouvingut (PALIC).
 6. Organitzar la celebració de la festa de Sant Jordi, amb el muntatge de parades de llibres i objectes diversos, elaborats aquests per alumnes del centre, aprofitant el voluntariat lingüístic i les tutories. Els doblers resultats de la venda de llibres i altres coses es destinen sempre a una causa solidària.
 7. Impulsar activitats relacionades amb el patrimoni i la cultura popular.
 8. Organitzar actes entorn de la figura de Josep Maria Llompart.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les galetes esmentades i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies