/*Moure pagina per no colapsar amb menu*/

ESO

L'ESO és una etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a més d'una bona orientació i preparació per al seu futur.

Les finalitats de l'ESO són les següents:

  1. Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal.
  2. Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.
  3. Consolidar l'orientació i preparació dels alumnes per als estudis posteriors.

Assignatures de:

Sempre que és possible, les matemàtiques, el català i el castellà dels quatre nivells d'ESO s'organitzen en agrupaments flexibles. Això vol dir que el total dels alumnes de cada dos grups-classe es divideixen en tres subgrups, amb un professor diferent per a cadascun, de tal manera que la ràtio es redueix i es facilita el procés d'ensenyament-aprenentatge. El criteri aplicar per al repartiment dels alumnes és normalment el del nivell acadèmic i/o per les necessitats educatives especials.

A banda del currículum general, el nostre centre ofereix als alumnes, per mitjà de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (APIMA), diversos cursos d'activitats fora de l'horari lectiu (esports, teatre, anglès, ...). A més, l'APIMA gestiona la possibilitat de fer servir un armariet individual, situat al passadís, per desar-hi els llibres i objectes personals. Aquesta informació la trobareu al sobre de matrícula.

Per als qui vénen de fora de Palma, també hi ha l'opció de venir en autocar.

El Consell Escolar del centre va decidir, a la reunió del 26 de març de 2020, que el punt de lliure disposició que es dóna als aspirants a obtenir plaça per a l'ESO i el batxillerat, tant pel procés d'adscripció com per admissió, estigui fraccionat en tres perfils:

  • 0.5 punts per fills de famílies monoparentals
  • 0.5 punts per germans de parts múltiples

Diversificació

1
Decisió dels Alumnes
L'equip docent, coordinat pel tutor, decideix els alumnes per a l'informe i emet un informe signat pel tutor i adreçat al cap d'estudis. S'indiquen els motius per considerar aquesta mesura, el nivell d'assoliment de les competències clau i suggeriments per millorar el programa.
2
Avaluació Psicopedagògica
El D.O. realitza una avaluació psicopedagògica de l'alumne proposat, coordinada per l'orientador i amb la participació de l'equip docent.
3
Informe Psicopedagògic
El D.O. emet un informe que inclou les conclusions de l'avaluació psicopedagògica.
4
Reunió amb Pares i Tutors
El tutor i l'orientador es reuneixen amb els pares o tutors legals de l'alumne per informar-los sobre el programa i proposar la seva incorporació. El consentiment dels pares o tutors legals s'ha de recollir per escrit.
5
Proposta Definitiva
El cap d'estudis convoca una reunió amb els tutors i l'orientador per determinar la proposta definitiva dels alumnes que s'incorporaran al programa.
6
Incorporació Excepcional
En casos excepcionals, es pot sol·licitar la incorporació a un programa iniciat durant el primer trimestre del curs, sota certes condicions establertes. L'equip docent proposa l'alumne i emet un informe per a la continuïtat del programa al centre.

Seguiment del Programa

7
Valoració dels Alumnes
El D.O. adjunta a la memòria de final de curs una valoració sobre el progrés dels alumnes que han cursat el programa.
8
Valoració del Programa
El D.O. inclou una valoració del funcionament del programa i, si s'escau, una proposta de modificació.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les galetes esmentades i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies